Афилиейт условия

Общи условия.

Общите условия уреждат участието Ви в сайта iglikagarden.eu, като генерирате продажби  в следствие на изходящ трафик от предоставени банери, които ще бъдат разположени на Вашия сайт. Студио Гардън ви предоставя възможност да генерирате парични приходи - да печелите от вашият сайт , чрез предоставянето на рекламни банери в вашата интернет страница.

Регистрацията на всеки афилиейт партньор се осъществява от тук. Всеки собственик на сайт, който иска да бъде афилейт партньор на iglikagarden.eu, трябва да се съгласи, че доброволно интегрира в своя сайт , предоставен му от Иглика Градина код с банаер, чрез който на неговата страница във формат на рекламен банер ще се рекламира интернет страницата на iglikagarden.eu.

За всяка покупка на продукт или услуга (която се осъществи от страна на клиент достигнал до нея чрез  предоставените банери в сайта на  афилиейт - партньора, iglikagarden.eu е длъжен да изплати реализираната печалба на афилейта си. Процента отреден за партньори е 20%. -При портали с повече трафик и гарантирани поръчки е възможна договорка в процента.

Задължения и отговорности:

  1. iglikagarden.eu е задължен да предостави на афилейт партньора рекламен банер до 10 работни дни!.
  2. iglikagarden.eu е длъжен да изплаща всичко задължения на своите партньори
  3. Можете да следите всичко случващо се от вашият афилиейт профил.
  4. Iglikagarden.eu е задължен да изплаща паричните средства събрани в профила на всеки афилейт в срок от 15 до 30  дни ,СЛЕД КАТО ПРАТКАТА Е ПРЕДАДЕНА И ПРИЕТА ОТ КЛИЕНТА  в зависимост от желанието на партньора но не по късно от 30 дни.
  5. Иглика Градина не носи отговорност за  действията на афилиейта партньора.
  6. Всички разплащания се извършват по-банков път или чрез паричен превод по Еконт.
  7. На афилейт партньора е разрешено да преправя (редактира изпратените от нас банери )! Всеки афилиейт може да да сложи свой собствен банер с който да ни рекламира но при УСЛОВИЕ ,ЧЕ БАНЕРА БЪДЕ ПРЕГЛЕДАН И ОДОБРЕН ОТ Iglikagarden.eu преди неговото публикуване. 

​ 

Договор:

Договор с Иглика Градина се усъществява след преминаване на тестов период на отношенията на Иглика Градина и Афилиейта от 30 дни. След 30 дневния период Афилейта решава дали е склонен да сключи договор. Договор може да сключим за 1-3 и 6 месеца.В периода на договора Афилиейта се съгласява да не разпространява, редактира или злоупотребява с правата на Иглика Градина. А Иглика Градина  се задължава за изплаща паричните средства.Сделки може да се осъществяват и без сключен договор , само с ръчно написан документ за споразумение. 

Иглика Градина ЗАПАЗВА ЗАПАЗВА ПРАВОТО СИ ДА СПИРА ИЛИ ДА ПРЕКЪСВА РАБОТАТА НА  : iglikagarden.eu/ по всяко време без предизвестие.

Прекратяване!

При установени нарушения от Афилиейта противоречащи на нашите условия , Иглика Градина си запазва правото да прекрати отношенията си с него. Прекратяването става с предизвестие от 1ден. Прекратяването на отношенията стават след констатирани нарушения - доброволно без намеса на властите. Ако Афилейта мисли ,че НЕ правомерно са му нарушени правилата то следва да се реши спора по съдебен път.